2. Zámečnická terminologie 2. díl - druhy schodišť podle jejich konstrukce

Ve 2. dílu vás seznámíme se základními typy schodišť

Schodnicové:  je nejčastějším typem kovových a dřevěných schodišť. Nosným prvkem jsou samostatné schodnice. Zde se nabízí možnost kombinace různých materiálů a stylů

Vřetenové: neboli točité schodiště. Ve středu jsou schodišťové stupně spojeny (podpírány) svislou střední podpěrou - vřetenem 

Deskové: monolitické a železobetonové montované schodiště. Nosným prvkem je železobetonová vetknutá deska s ocelovou výztuží (roxor)

Pilířové: někdy také sloupové. Vychází z konstrukce vřetenového schodiště.  Středové vřeteno nahrazují pilíře společně se sloupy podepřenými schodnicemi. 

Visuté: též vetknuté schodiště je charakteristické schodišťovými stupni vetknutými jednostranně do schodišťové stěny nebo schodnice. Schodišťové stupně mají volné, nespojené konce. 

Žebříkové: jednoramenné, přímé schodiště pro max. jedno podlaží. Sklon žebříkového schodiště  se navrhuje v rozmezí 45°- 58°. Nejužší povolená šířka schodiště je 55 cm. Volné strany schodiště musí být opatřeny zábradlím. Toto schodiště se navrhuje vždy bez podstupnic.

Mlynářské: jednoramenné schodiště, určené pro překonání velkého výškového rozdílu na malé půdorysné ploše. Typický je tvar schodišťových stupňů. Střídá se vždy široká a zúžená plocha jednotlivých stupňů. Na každý schod je možné došlápnout pouze jednou nohou. Chůze po mlynářském schodišti je zpočátku nezvyklá.

Závěsné: jednotlivé schodišťové stupně jsou zavěšené na ocelových táhlech. Schodiště je většinou bez podstupnic. Stupně takovéhoto schodiště mohou být z nejrůznějších materiálů (kov, dřevo, beton, sklo, plast...)

Montované: panelová nebo prefabrikovaná schodišťová ramena uložená do zvukově izolovaných loží. Nejsou v kontaktu s vřetenovou a schodišťovou stěnou.

Podezděné: schodišťové stupně tohoto typu schodiště jsou vždy v celé spodní ploše plně podepřené.

Pažené: schodišťové stupně se tvoří úpravou a zapažením do skloněného, šikmého terénu. Jedná se převážně o schodiště venkovní. 

Nezávazná kalkulace zdarma

Zaujali vás některé naše realizace? Potřebujete nové schodiště, zábradlí, oplocení nebo vjezdovou bránu? Pošlete nám nezávaznou poptávku. Stačí popsat vaše požadavky a my vás budeme kontaktovat.

poslat dotaz