Návody

Máme pro Vás několik důležitých rad a návodů. Dodržujte je a předejdete tak možným problémům, nákladným opravám a nepříjemným, dodatečným změnám.

aktualizováno 17. 5. 2022


Na začátek pro Vás máme inspirativní citát známého amerického architekta

,,Svět neobohacuje neutralita a lhostejnost, nýbrž vášeň a víra"

  Daniel Libeskind v knize Základní kameny života i architektury

 

Zámečnická terminologie 1. díl - schodiště

Schodnice: je bočnice (rameno) každého schodiště. Často se chybně zaměňuje se schodišťovým stupněm

Stupnice, schodišťový stupeň: to je nosný díl schodiště na který šlapeme. Bývá chybně označován jako schodnice

Podstupnice: je svislý díl mezi každým schodišťovým stupněm. U otevřených schodišť se nepoužívá

Vřeteno schodiště: najdeme u točitých schodišť a je to středový nosný sloup, ze kterého vycházejí jednotlivé schodišťové stupně

Jalový stupeň: poslední horní schodišťový stupeň, který je zároveň s podlahou nebo mezipodestou

Schodišťové zrcadlo: je středová mezera mezi dvěma navazujícími rameny schodiště. Tento prostor je důležitý pro montáž bočního zábradlí

Podesta: je vodorovná plošina, která na schodišti ukončuje schodišťové rameno (schodnici)

Mezipodesta: někdy také „odpočívadlo“. Je vodorovná plocha ve schodišti bez stupňů, spojující jednotlivá ramena schodiště. S mezipodestou se setkáte nejčastěji u přímého schodiště, které má víc než 18 stupňů. To doporučuje norma.

 

Zámečnická terminologie 2. díl - druhy schodišť podle jejich konstrukce

Schodnicové:  je nejčastějším typem kovových a dřevěných schodišť. Nosným prvkem jsou samostatné schodnice. Zde se nabízí možnost kombinace různých materiálů a stylů

Vřetenové: neboli točité schodiště. Ve středu jsou schodišťové stupně spojeny (podpírány) svislou střední podpěrou - vřetenem 

Deskové: monolitické a železobetonové montované schodiště. Nosným prvkem je železobetonová vetknutá deska s ocelovou výztuží (roxor)

Pilířové: někdy také sloupové. Vychází z konstrukce vřetenového schodiště.  Středové vřeteno nahrazují pilíře společně se sloupy podepřenými schodnicemi. 

Visuté: též vetknuté schodiště je charakteristické schodišťovými stupni vetknutými jednostranně do schodišťové stěny nebo schodnice. Schodišťové stupně mají volné, nespojené konce. 

Žebříkové: jednoramenné, přímé schodiště pro max. jedno podlaží. Sklon žebříkového schodiště  se navrhuje v rozmezí 45°- 58°. Nejužší povolená šířka schodiště je 55 cm. Volné strany schodiště musí být opatřeny zábradlím. Toto schodiště se navrhuje vždy bez podstupnic.

Mlynářské: jednoramenné schodiště, určené pro překonání velkého výškového rozdílu na malé půdorysné ploše. Typický je tvar schodišťových stupňů. Střídá se vždy široká a zúžená plocha jednotlivých stupňů. Na každý schod je možné došlápnout pouze jednou nohou. Chůze po mlynářském schodišti je zpočátku nezvyklá.

Závěsné: jednotlivé schodišťové stupně jsou zavěšené na ocelových táhlech. Schodiště je většinou bez podstupnic. Stupně takovéhoto schodiště mohou být z nejrůznějších materiálů (kov, dřevo, beton, sklo, plast...)

Montované: panelová nebo prefabrikovaná schodišťová ramena uložená do zvukově izolovaných loží. Nejsou v kontaktu s vřetenovou a schodišťovou stěnou.

Podezděné: schodišťové stupně tohoto typu schodiště jsou vždy v celé spodní ploše plně podepřené.

Pažené: schodišťové stupně se tvoří úpravou a zapažením do skloněného, šikmého terénu. Jedná se převážně o schodiště venkovní. 

 

Velikost základu pro samonosnou bránu se vypočítá takto: 1/3 šířky průjezdu + 400 mm

Ukážeme si to na příkladech:

Šířka průjezdu 4000 mm: 1/3 z rozměru 4000 mm = 1333 mm + 400 mm = 1733 mm. 

Šířka průjezdu 5000 mm: 1/3 z rozměru 5000 mm = 1666 mm + 400 mm = 2066 mm.

Šířka betonového základu pro bránu bude 500 mm a hloubka 1000 mm platí vždy.  

 

Jak hluboko zabetonovat sloupy pro křídlové brány, branky a plot?

Nosné sloupy pro brány a branky určitě min. do nezámrzné hloubky, která se udává např. pro Jablonec n/N a Liberec v rozmezí 90-100 cm 

My doporučujeme pro křídlové brány 100-120 cm! Je to práce a materiál navíc, ale vyplatí se!

Dojde-li časem k mírnému vychýlení sloupů, můžete tyto nerovnosti snadno rektifikovat pomocí stavitelných závěsů (pantů).   

Plotové sloupky pro běžný plot z pletiva se doporučuje usazovat do hloubky 60-80 cm.

 

Žárové pozinkování, nejlepší, cenově dostupná povrchová úprava ocelových konstrukcí

Nejkvalitnější a trvanlivá povrchová úprava, kterou lze aplikovat na veškeré ocelové konstrukce, zámečnické výrobky atd.

Žárové pozinkování se provádí po výrobě daného výrobku ve specializovaných firmách.

Na žárově pozinkované povrchy lze následně nanášet barvu v libovolném odstínu.

Žárové pozinkování se provádí máčením do roztavené zinkové lázně tzv. taveniny o teplotě 460 °C

Duté profily musí být před ponorem provrtány a díky tomu se zinek dostane i do uzavřených profilů, jako jsou např. trubky a jekly.

Velikost zinkovaných výrobků není prakticky omezena, neboť největší zinkovací lázně mají rozměry 13 x 1,7 x 2,5 m.

 

Samonosná brána ve svahu

Nejedná se o nic neobvyklého, jen pořizovací náklady jsou o něco vyšší než u samonosné brány jezdící vodorovně.

Konstrukce brány se vyrábí zkosená podle předem přesněn změřeného sklonu terénu.

Brány se osazují silnějšími pohony, které jsou schopné bránu vytlačit do svahu.

Brány není možné otevírat ručně, bez pohonu, protože je zkrátka neutlačíte.

Nezbytné je použití tzv. hydraulické brzdy. Tento bezpečnostní prvek nepodceňujte!  Brzda významně odlehčuje pohonu při pohybu brány z kopce.

 

Přívodní kabely na začátku

Zákazníci velmi často zapomínají na správné přivedení přívodních kabelů.

Hlavní přívodní kabel CYKY 3x1,5 a pro fotobuňky 3x2x0,5 SYKFY nebo stíněný datový kabel FTP CAT5E.

Totéž platí pro brány křídlové, kde přívody musí být vedeny k oběma nosným sloupům.

Samozřejmostí je uložení kabelů do tzv. chrániček. Toto mimo jiné umožňuje dodatečné instalace a opravy kabelových rozvodů.

Nezbytná je dostatečná ochrana přívodních kabelů uložených do země v místě průjezdu vozidel.

 

Pozor na dostatek prostoru pro odjezd posuvné brány při otevření!

Ukážeme si to znovu na příkladech:

Velikost celého tělesa samonosné brány se vypočítá takto: šířka průjezdu + 1/3 šířky průjezdu + 200 mm.

Šířka průjezdu 4000 mm: 4000 mm + 1333 mm + 200 mm = 5533 mm je minimální délka volného prostoru pro otevření.

Šířka průjezdu 5000 mm: 5000 mm + 1666 mm + 200 mm = 6866 mm je minimální délka volného prostoru pro otevření.

 

Správná výška ochranného zábradlí je dána platnou normou ČSN 74 3305

Snížená výška 900 mm - hloubka volného prostoru do 3 m

Základní výška 1000 mm - hloubka volného prostoru do 12 m

Zvýšená výška 1100 mm - hloubka volného prostoru nad 12 m, nebo ve volném prostoru je ohrožení zdraví škodlivými látkami

Zvláštní výška 1200 mm - hloubka volného prostoru nad 30 m

 

Mezery výplní ochranného zábradlí jsou dány také platnou normou ČSN 74 3305

Mezery, světlost svislých a šikmých prvků v úhlu do 45° od svislice nesmí přesáhnout 120 mm 

Mezery, světlost vodorovných a šikmých prvků v úhlu větším než 45° od svislice nesmí přesáhnout 180 mm 

Spodní vodorovná mezera mezi pochozí plochou (podlahou) a první vodorovnou výplní zábradlí nesmí přesahovat 120 mm

U plošné síťové výplně zábradlí nesmí jednotlivým okem sítě projít koule o průměru větším než 40 mm

Pozor! Třeba pro mateřské školky platí podstatně přísnější pravidla. Například mezery ve svislé výplni nesmí přesáhnout 80 mm atd.

 

Otvor pro schodiště musí být dostatečně velký

3,5 - 4,0m je přibližná délka otvoru ve stropu pro jednoramenné schodiště při běžné výšce místnosti.

Nedostatečné stavební otvory ve stropech a podlahách mají za následek příliš strmá a nepohodlná schodiště.

Konzultujte včas velikost stavebního otvoru pro schodiště se stavebníkem či projektantem.

Dodatečné zásahy do stropních konstrukcí bývají nákladné a často bohužel neproveditelné.

 

Poškozená okna, dlažba, obklady...

Při svařování a broušení vzniká obrovské množství žhavých odletujících okují, které spolehlivě a nevratně poškozují skleněné výplně, dlažbu či keramické obklady, plastové rámy oken atd.

Plánujte provádění svářečských prací, pokud je to možné, před pokládkou dlažby a obkladů.

Kontrolujte řemeslníky, zda před zahájením prací řádně zakryli a zabezpečili plochy proti poškození. 

Rezavé skvrny se objevují na venkovních plochách, pokud okuje a ocelové špony nebyly po montáži pečlivě uklizeny.

 

Mříže. Co na to pojišťovny...

Pozor na správné rozměry a dimenze použitých profilů. Ptejte se na rozteče svislých a vodorovných prvků. 

Požadavky na přesné provedení ochranných mříží se podle obchodních podmínek pojišťoven liší.

Obecně platí: doporučená velikost jednotlivých polí mříží max. 150 x 150 mm. Minimální průřez plné tyče 1 cm2.

Při navrhování Vám může pomoci technická norma ČSN EN 1627.

   

Žárové pozinkování, dostupná povrchová úprava na desítky let...

Dnes nejpoužívanější povrchová úprava nových výrobků z běžných ocelí. Vyjde levněji než kvalitní trojnásobný nátěr a životnost je na desetiletí.

Nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Žárové zinkování se provádí máčením výrobků do roztavené zinkové lázně. Pokud Váš dodavatel již pozinkované výrobky dále řeže, svařuje či brousí, je to hrubá chyba! Opravy zástřikem či tzv. zinkovou barvou jsou pouhou záplatou. Koroze se dostaví velice brzy.

Pozor, někdy se zaměňuje s galvanickým, elektrolytickým pokovením, které má podstatně kratší životnost. Tato slabší povrchová úprava se používá nejčastěji např. na spojovací materiál, zámky, drobné strojní díly atd.

 

Otevírání brány a branky do chodníku, veřejné komunikace. Ano či Ne?

Vznesli jsme dotaz týkající se této problematiky a citujeme některé odpovědi podané kompetentními pracovníky z odborů dopravy a stavebnictví. 

,,striktní a jasný zákaz asi nikde nenajdeme. Při stavebním řízení (novostavby, rekonstrukce) podmínku nezasahovat do komunikace dáváme do rozhodnutí. Vycházíme přitom z povinnosti ochrany veřejného zájmu vyplývajícího ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který nám ukládá chránit stavby komunikací a provoz na nich a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde bezpečnost a plynulost silničního provozu je důležitý veřejný zájem. Otevření brány do vozovky nebo branky do chodníku je dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, překážka silničního provozu (pojem zahrnuje i pěší provoz na chodníku), a může dojít k ohrožení chodce nebo řidiče. Je možné použít i § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Překážku provozu definuje i tento zákon.

§ 29 Pevné překážky

(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení 2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

(2) Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

(3) Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.  

Brána či branka bude sice ukotvena na soukromém pozemku, ale při každém otevření ji lze klasifikovat jako pevnou překážku podle výše uvedené dikce zákona. Že to bude cíleně někdo vyhledávat a pokutovat jako nepovolenou pevnou překážku, je asi malá pravděpodobnost. Při nehodě či úrazu z důvodu otevřené brány (branky) do vozovky (chodníku) může ale kromě náhrady škody dojít i k sankci (je možné uložit pokutu až do výše 300 000 Kč). Nelze také vyloučit případ stížností od uživatelů pozemní komunikace, která bude mít za následek výzvu silničního správního orgánu k odstranění a stanovení lhůty pro předělání takové brány. Při neuposlechnutí výzvy hrozí stejná sankce a postup podle odst. 3 (viz. výše)  

Výše uvedené ustanovení zákona používáme s úspěchem u přerostlé zeleně, která brání chůzi po chodníku, zakrývá dopravní značení a vyrůstá ze soukromého pozemku. Analogie s bránou je zřejmá.

Další ustanovení, ze kterého vyplývá způsob otevírání do pozemku, najdeme v občanském zákoníku. Ale to se využije pouze, pokud sousední pozemek nebude veřejná komunikace.

...ale také

,,po konzultaci na stavebním úřadu a na oddělení správy komunikací sděluji, že k uvedenou problematiku neřeší žádný právní předpis. Z logiky věci je však zřejmé, že je zcela jistě lepší, aby se vstupní branka či vjezdová brána otevíraly směrem dovnitř. Především z hlediska bezpečnosti, mj. ale i např. s ohledem na prováděnou zimní údržbu" 

 

Vždy se obracejte na odborné firmy!

Zajímejte se o historii firmy! Ptejte se na reference a konkrétní hodnocení zákazníků budoucího dodavatele. Prodloužené záruky značí solidnost, spolehlivost a sebedůvěru podloženou dlouholetou praxí.

Příliš nízká cena s sebou obvykle přináší nízkou kvalitu, nespolehlivost a tím pádem velké starosti. Před zahájením výroby požadujte výrobní výkres, můžete tak jednoduše předejít možným nedorozuměním a nepříjemnostem. Navštívíte-li vašeho dodavatele v jeho provozovně, snadno si uděláte představu o jeho přístupu k práci, zaměstnancům i zákazníkům.   

Nezávazná kalkulace zdarma

Zaujali vás některé naše realizace? Potřebujete nové schodiště, zábradlí, oplocení nebo vjezdovou bránu? Pošlete nám nezávaznou poptávku. Stačí popsat vaše požadavky a my vás budeme kontaktovat.

poslat dotaz